e-rejestracja
BIP

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji.
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony informacyjnej https://www.zlaoswiecim.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej https://www.zlaoswiecim.pl 

Dane teleadresowe jednostki:
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
ul. Garbarska 1
32-600 Oświęcim
tel. 33 844 42 95, 33 843 00 06, 33 843 00 68
https://www.zlaoswiecim.pl
e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Strona informacyjna https://www.zlaoswiecim.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018 rokiem lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zakładu,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018 rokiem lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zakładu. 
Deklarację sporządzono na podstawie ooceny przeprowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot.

Ułatwienia na stronie informacyjnej https://www.zlaoswiecim.pl
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-10
Deklarację zaktualizowano dnia 2022-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest .....................................
e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl
Telefon: ................................................

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
W zakresie dostępności architektonicznej:
 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy,
 3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - instrukcja dla pracowników informacji,
 4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
zapewnienie komunikacji z Zakładem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez innego pracownika Zakładu o konieczności obsługi interesanta z niepełnosprawnością ruchową w holu głównym przy wejściu do budynku.
Wprowadzenie: Wojciech Wokulski (2020-03-10 19:01:46)
Modyfikował: Wojciech Wokulski (2022-06-17 06:57:02)
Historia zmian: 2021-03-29 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10
Licznik działu: 8255
Przejdź do góry
OK
zamknij
 Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies