e-rejestracja

Ważne - zmiana organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych.

modyfikacja dnia 11 września 2020 r.

Przychodnie rejonowe ZLA Oświęcim aktualnie funkcjonują w oparciu o zmienioną organizację pracy. Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych są porady telefoniczne. 
Warunki udzielania teleporad
 
 1. Teleporada może być udzielana m.in. w formie porady telefonicznej, a w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową.
 2. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.
 3. Termin teleporady ustalany jest w porozumieniu z właściwym pracownikiem przychodni.
 4. Możliwe są różne modele teleporady np. lekarz/pielęgniarka/położna kontaktuje się z pacjentem lub pacjent kontaktuje się z lekarzem/pielęgniarką/położną w wyznaczonym terminie wizyty.
 5. Należy przestrzegać punktualności. Personel medyczny powinien kontaktować się lub być dostępny w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, w odstępach nie krótszych niż 5 min., personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez pacjenta.
 6. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.
 7. Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni.
 8. Tak jak przy wizycie osobistej, wystawienie pacjentowi skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do szpitala, powinno być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.
 9. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 10. Pracownicy przychodni informują pacjenta o sposobach realizacji otrzymanych:
 • e-recept,
 • e-skierowań,
 • e-zleceń na wyroby medyczne,
 • zleceń na badania dodatkowe, w szczególności laboratoryjne lub obrazowe,
            a także o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.
 


Zmiana organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w ZLA Oświęcim.

Przychodnie rejonowe ZLA Oświęcim aktualnie funkcjonują w oparciu o zmienioną organizację pracy. Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych są porady telefoniczne. Dzięki teleporadzie medycznej można otrzymać:

 • zalecenia,
 • e-zwolnienie,
 • e-receptę,
 • zalecenie osobistej wizyty w przychodni lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.
 

Teleporady medyczne:

 • redukują ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,
 • umożliwiają izolację osób, które mogą stanowić źródło zakażenia,
 • zmiejszają czas oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
Aktualnie zawieszona jest możliwość rejestracji online.
 
Od wszystkich wchodzących do budynków zbierany jest krótki wywiad, którego celem jest identyfikacja pacjentów z podejrzeniem infekcji koronawirusem. Osoby te proszone są o zaniechanie wizyty w przychodniach, aby nie narażać na zachorowanie innych osób przebywających w budynku.
 
Osoby, u których występują objawy mogące świadczyć o infekcji koronawirusem proszone są o kontakt:
 • z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną tel. 604 197 624,
 • z NFZ tel. 800 190 590 (całodobowa infolinia).
Przejdź do góry
OK
zamknij
 Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies