MENU...

Regulamin rejestracji internetowej (e-rejestracja)

REGULAMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu

 1. Rejestracja internetowa jest udostępniona Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) finansowanej ze środków NFZ w jednej z przychodni ZLA Oświęcim.
 2. Zalogowanie się do systemu rejestracji internetowej odbywa się na stronie internetowej zlaoswiecim.pl (zakładka e-rejestracja) na postawie numeru PESEL i HASŁA DOSTĘPU, które Pacjent otrzyma w przychodni, w której wybrał lekarza POZ.
 3. Do wydania hasła dostępu Pacjent powinien uzupełnić/uaktualnić dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania, e-mail).
 4. Pacjent otrzymuje hasło wygenerowane automatycznie z programu drEryk przez upoważnionego pracownika ZLA Oświęcim.
 5. Zmianę hasła dostępu można dokonać po zalogowaniu do własnego profilu.
 6. Hasło dostępu znane jest wyłącznie Pacjentowi lub Opiekunowi dziecka (do 18 r.ż.).
 7. ZLA Oświęcim nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienie przez Pacjenta hasła dostępu jakiejkolwiek osobie trzeciej lub niewłaściwego zabezpieczenia hasła dostępu do portalu rejestracji on-line przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 8. ZLA Oświęcim nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu indywidualnego hasła dostępu przez osoby trzecie.
 9. Zaplanowanie wizyty za pomocą rejestracji internetowej może dotyczyć tylko osoby zalogowanej.
 10. Rejestracja z zakresie podstawowej opieki zdrowotnej drogą internetową może odbywać się wyłącznie do zadeklarowanego lekarza.
 11. Zalogowanie się do rejestracji internetowej umożliwia zaplanowanie wizyty w przychodni, jej odwołanie, przeglądanie zaplanowanych wizyt i dostępnych terminów.
 12. ZLA Oświęcim udostępnia do rejestracji internetowej ograniczoną liczbę wizyt do poszczególnych lekarzy.
 13. Pacjent korzystający z rejestracji internetowej ma prawo zarejestrować się tylko na jeden termin do danej poradni, kolejna rejestracja internetowa może nastąpić po zrealizowaniu wizyty lub po rezygnacji z wcześniejszej rejestracji.
 14. Informacja o rezygnacji powinna być przekazana najpóźniej na 6 godzin przed terminem wizyty. Rezygnacja odbywa się na stronie rejestracji internetowej.
 15. Pacjent, który nie zrezygnował z wizyty na stronie internetowej i nie przybył na wizytę do poradni, może zostać pozbawiony prawa do rejestracji internetowej na 3 miesiące.
 16. Prawo do rejestracji internetowej może zostać odebrane na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 17. Prawo do rejestracji internetowej może zostać przywrócone po uprzednim skontaktowaniu się z rejestracją w ZLA Oświęcim.
 18. Zasady działania rejestracji internetowej podlegają przepisom prawa o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznym procedurom polityki bezpieczeństwa, obowiązującym w ZLA Oświęcim.
 19. ZLA Oświęcim zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Kontakt...

ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim
tel. 33 844 42 95, 33 843 00 06, 33 843 00 68
strona WWW: https://www.zlaoswiecim.pl
e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl

NIP: 549-20-62-913, Regon: 357138472

Przychodnia Rejonowa nr 1

ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O: 33 8422081, 33 8422082, 510 204 961, 510 204 962
Poradnia D: 33 4824278
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 33 4824274
Poradnia Reumatologiczna: 33 4824275
Pracownia RTG: 33 4824273
Gabinet Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych: 33 4824272
e-mail: pr1@zlaoswiecim.pl

Przychodnia Rejonowa nr 2

ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O: 33 842 39 16, 510 204 963, 510 204 966
Poradnia D: 33 842 25 45
e-mail: pr2@zlaoswiecim.pl

Przychodnia Rejonowa nr 3

ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O i Poradnia D: 33 842 22 27, 33 842 28 46, 510 204 956, 510 204 959
e-mail: pr3@zlaoswiecim.pl

Przychodnia Rejonowa nr 4

ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O: 33 8430595, 33 8432436, 33 4824210, 33 4824211, 510 204 960, 510 213 914
Poradnia D: 334824220
Punkt Szczepień: 33 4824221
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 33 4824222
Poradnia Laryngologiczna: 33 4824230
Poradnia Medycyny Pracy: 33 4824224
Gabinet Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych: 33 4824229
e-mail: pr4@zlaoswiecim.pl